SALON A

Prof. Dr. Korkud DEMİREL

1 Eylül 2023 Cuma - 17:00 - 18:00

AKADEMİK BİLGİLER

 

Lisans: İÜDHF  1985

Doktora:  İÜDHF   1992    

Doçent:  İÜDHF    1996

Profesör:   İÜDHF    2002

2018 Onursal Profesör:    P.L. Shupyk Ulusal Mezuniyet Sonrası Sağlık Bilimleri Akademisi (NMAPE), Kiev, Ukrayna

Doktora Tezi:    Yüzeyel uygulanan doksisiklin hidroklorürün periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyleri üzerindeki in-vitro      etkileri

 

Akademik/Klinik ilgi alanları:               

Periodontal Estetik-Plastik uygulamalar

Protez Periodontoloji ortak çalışmaları

İmplant cerrahisi

Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu

Sigara ve periodontal hastalık

Periimplanter hastalıklar

 

 

Mesleki deneyim:

 2021            İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

 1985- 2021  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

 2012-          PerioKursu eğitim merkezinin kurucusu ve eğitimcisi

 2008-2010   Dentistanbul Diş Hastanesi Cerrahi ve Periodontoloji Bölüm Başkanlığı

 2005-          Özel Muayenehane Hekimliği

 1996            Bern Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Sabit Protezler AD

1989-1990     New York Devlet Üniversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

 

İdari Görevler:

 2021-           İKÜDHF Diş Hekimliği Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma  Merkezi müdürlüğü      

 2009 – 2012   İÜDHF Eğitim komisyonu üyeliği

2000 – 2002   İÜDHF Fakülte Kurulu Üyeliği

 

 

Bilimsel ve Mesleki Dernek Çalışmaları:

Avrupa Periodontoloji Federasyonu:  

2007-2017   YK üyesi

2010-2011   YK Başkanı

2011-1016   Periodontoloji Lisans Eğitimi Komisyon Başkanı

2015            EuroPerio 8  Londra Kongre Saymanı

2017            II. Perio Master Clinic Kongre Başkanı

                              

Türk Periodontoloji Derneği:               

2004-2014   YK üyesi

2010-2012   YK Başkanı

2012-2014    Kongre ve Sponsorluk Komisyonu Başkanı

 

İstanbul Diş hekimleri Odası :       

1998-2000   YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı

2002-2004   YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı

2020-2022   Bilimsel Komite Üyeliği

 

Danışmanlığı altında tamamlanmış 11 doktora, 3 uzmanlık tezi yaptırmış ve 32 yurt dışında yayımlanmış makalesi vardır. Bir mesleki kitabın çevirmeni, 3 kitabın çeviri editörü ve 4 de dişhekimleri için yazdığı kitap vardır, yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda beş konu yazarlığı vardır. Prof. Dr. Burak Çankaya ile beraber yazdıkları “Dişhekimleri için cerrahi dikiş sanatı” adlı kitabı İngilizce, Rusça ve Çince’ye çevrilmiştir.